A-kullen

Föräldrar: Dark Hippie av Serjas "Hippie"

& Schnaublacks Cosby "Milton"


Föddes 26 juni 2009

3 hanar och 3 tikar