D-kullen

Föräldrar: Extract's Pennie &

& Schnaublacks Cosby "Milton"


Föddes 15 januari 2014

5 hanar och 5 tikarVi och våra nya familjer: