C-kullen

Föräldrar: Schnaublacks Havanna &

& Schnaublacks Felix


Föddes 29 april 2012

4 hanar och 6 tikarVi och våra nya familjer: